ADHD – ADD – AUTISM

KORTA VÄNTETIDER FÖR UTREDNINGAR!

NPF-Teamet erbjuder fullständiga Neuropsykiatriska utredningar med korta väntetider och personligt bemötande. Vi arbetar utefter vetenskaplig evidens och socialstyrelsens riktlinjer.

Vi tar emot personer från 16 år.

Boka ett kostnadsfritt bedömningssamtal.

Pris för fullständig utredning: 24.500:-

Möjlighet till avbetalning via Medical Finance.

Mottagningar i Stockholm – Göteborg – Borås

Välkommen till NPF-Teamet!

Vår Psykolog och Psykiatriker har många års erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar och kvalitet är en ledstjärna i vårt arbete.
Vår syn på en utredning är att det inte skall vara en ändhållplats utan början på någonting nytt.

Det är lika viktigt att ringa in som att utesluta eventuella diagnoser för att kunna avgöra hur man bäst skall kunna navigera framåt i livet.

”Gör man som man alltid gjort så blir det som det alltid blivit”

Vårt mål är att du som patient skall få mer förståelse och kunskap om dig själv efter en utredning samt få rekommendationer hur du kan ta dig an livet på ett nytt sätt oavsett om utredningen visar på en diagnos eller inte.

logo-icon
VÅRDKOORDINATOR
Mässans gata 10, vån 7
402 24 Göteborg

+46 (0)708-86 47 03
info@npf-teamet.se

logo-icon
VÅRDKOORDINATOR
Mässans gata 10, vån 7
402 24 Göteborg

+46 (0)708-86 47 03
info@npf-teamet.se

Vad är NPF?

ADHD, ADD, autismspektrumtillstånd brukar i Sverige kallas för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Generella och specifika inlärningssvårigheter brukar också räknas till denna grupp. Symtom är tydliga redan i barndomen och finns oftast kvar hos personen i vuxen ålder.

ADHD

ADHD står för ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder” och innebär koncentrations/ uppmärksamhetssvårigheter och överaktivitet/impulsivitet. Förkortningen ADD ”Attention Deficit Disorder” används ibland, och innebär en funktionsnedsättning av uppmärksamheten. En bristande koncentrationsförmåga kan t.ex. visa sig genom att barnet eller den vuxne lätt tappar fokus, har bristande uthållighet och har svårt för att växla mellan olika uppgifter. Hyperaktivitet kan visa sig genom att barnet har svårt för att sitta stilla, klättrar eller pratar mycket. Hos tonåringar och vuxna kan det vara begränsat till en känsla av rastlöshet. Bristande impulskontroll kan handla om att man har svårt för att vänta på sin tur eller handlar snabbt och obetänksamt.

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd är en paraplyterm som innefattar en grupp besläktade men heterogena beteendeavvikelser och funktionsnedsättningar. Det finns stor variation i symtombild och svårighetsgrad. Skillnader kan också bero på ålder, kön, allmän begåvningsnivå och språklig förmåga. I diagnoskriterierna för autismspektrumtillstånd beskrivs begränsningar inom tre områden: nedsatt förmåga till ömsesidig social interaktion, nedsatt förmåga till ömsesidig kommunikation och begränsade och repetitiva beteendemönster